Základy astrofyziky

[Edit]

Astrofyzika

Zkoumá fyzikální a chemické vlastnosti kosmických těles a mezihvězdného prostředí.


Vesmír a Sluneční soustava jako jeho součást

Sluneční soustava

Slunce

Průřez Slunce

Planety Sluneční soustavy

Průřez Slunce


Vzdálenosti ve vesmíru

Parsek


Hvězdy

charakterizuje me je pomocí veličin:

Vývoj hvězdy