Vim cheatsheet

[Edit]

Můj osobní cheatsheet věcí, které považuji na vimu za užitečné. Velkou inspirací a zdrojem je Medvědova přednáška a poznámky.

Módy

Klávesová sekvence Akce
i jdi do insert modu
v jdi do visual modu
V jdi do řádkového insert modu
ctrl + v jdi do blokového insert modu
R jdi do replace modu
Esc jdi do normal modu
: jdi do command modu

Ukončení

Klávesová sekvence Akce
ZQ
: q
ukonči vim
: q! ukonči vim bez ohledu na to, jestli jsou změny uloženy
: w ulož změny
: x
: wq
ZZ
ulož změny a ukonči vim
: q ukonči vim

Pohyb

Klávesová sekvence Akce
h pohyb o jeden znak doleva
j pohyb o jeden znak dolů
k pohyb o jeden znak nahoru
l pohyb o jeden znak doprava
0
$
skoč na začátek řádku
skoč na konec řádku
gg skoč na začátek souboru
G skoč na konec souboru
w
e
b
skočí na začátek následujícího slova
skočí na konec slova
skoč na začátek předchozího slova
W
E
B
skočí na začátek následujícího slova (oddělené white spacy)
skočí na konec slova (oddělené white spacy)
skoč na začátek předchozího slova (oddělené white spacy)
(
)
skoč na začátek věty
skoč na konec věty
{
}
skoč na začátek dalšího odstavec
skoč na předchozí odstavec
'' skoč na poslední značku
n% skočí do nn procent souboru
ctrl + u skočí do o půl obrazovky nahoru
ctrl + d skočí do o půl obrazovky dolů

Pohyb a módy

Klávesová sekvence Akce
a jdi do insert modu o jeden znak po kurzoru
A skoč na konec řádku a jdi do insert modu
I skoč na začátek řádku a jdi do insert modu
r replace mod pouze na následující znak
o vyrob nový řádek pod kurzorem, skoč tam a jdi do insert modu
O vyrob nový řádek nad kurzorem, skoč tam a jdi do insert modu

Historie

Klávesová sekvence Akce
u
ctrl + r
klasické undo
klasické redo
g-
g+
časové undo
časové redo

Editace a módy

Klávesová sekvence Akce
d
dnl
dw
dd
smaže to přes co se pohneme
smaže nn znaků doprava od kurzoru
smaž vše mezi kurzorem a koncem slova
zmaže aktuální řádek
c change - smaže věc a přepne do replace modu
. znovu proveď poslední příkaz
x cut
X cut znaku před kurzorem
s smaž a přepni do insert modu

Operátory

Klávesová sekvence Akce
f, skoč na další čárku
; skočí na další
] skočí na předchozí