Java (WIP)

[Edit]

Úvod

Vlastnosti

Komentáře

/* komentář */
// jednořádkový komentář
/** dokumentační komentář */

OOP

String s = new String("");

Primitivní datové typy

int a = 10;
Typ Velikost Min Max Wrapper
boolean - - - Boolean
char 16-bit Unicode 00 Unicode 21612^{16}-1 Character
byte 8-bit 128-128 +127+127 Byte
short 16-bit 215-2^{15} +2151+2^{15}-1 Short
int 32-bit 231-2^{31} +2311+2^{31}-1 Integer
long 64-bit 263-2^{63} 2311-2^{31}-1 Long
float 32-bit IEEE754 IEEE754 Float
double 64-bit IEEE754 IEEE754 Double
přiklad s byte
0    ~ 00000000
127  ~ 01111111
-1   ~ 11111111
-128 ~ 10000000

Autoboxing

Implicitní hodnoty

Pole

Třídy

Třída má: – atributy – metody – vnitřní/vnořné třídy