Náboženská mapa české společnosti

Osobní poznámky k semináři na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity.

UPOZORNĚNÍ: Poznámky jsou ve vývoji. To co čtete není finální verze.

Doporučená literatura:
- Hošek Pavel - A bohové se vracejí
- Nešpor Zdeněk R. - Příliš slabí ve víře
- Hamplová Dana - Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí

11.3. 2020 - Přednáška Purim - největší židovský svátek
23.3. 2020 - Focolare


Postmoderní společnost

Moderní hodnoty

Konzumerismus

Postmaterialismus

Náboženství

Porovnání náboženských směrů

Zbožnost objektivní pravdy Zbožnost subjektivní zkušenosti
Objektivní Subjektivní
Společenská Individuální
Konformní Neinstituční
Intelektuální Zkušenosti
Principiální Praktická
Tradiční Inovativní
Racionální Emočně bohatá
Odpovědná Zábavná
“Vnější bůh” “Vnitřní bůh”

Považuje se za:

Hluboké Svobodné
Věrné Tvořivé
Odpovědné Životní hloubka
Morální Tolerantní

Považují tu druhou za:

konzumerismus kontrola
egoistické dogmatičnost
přelétavost neživotnost
synkreze povrchnost
klientelismus výlučnost
  omezující/hierarchie

Citát

„Češi nejsou národ ateistů, ale náboženských ignorantů.‟

- Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. 2020

Postmoderní pohled na náboženství

Škála náboženských institucí

Křesťanství v postmoderní společnosti

Klíčové neverbalizované preference náboženského života v postmoderní společnosti

majetnictví pravdy hledačství pravdy
velký příběh malé osobní příběhy
direktivnost volba
vědění prožívání
formální vztahy přirozené vztahy
paternalismus svoboda
řád spontaneita a kreativita
organizace společenství
členství klientství
tíha sebereflexe cítit se dobře
povinnost zábava