Hnutí nového věku

[Edit]

Osobní poznámky k semináři na Evangelické teologické fakultě Karlovy univerzity.

Doporučená literatura:Úvod

Podobenství o hladu ve městě

Ve městě je hlad, lidé v něm jsou hladoví. Hlad mají v nějaké míře všichni. Někdo má velký, někdo skoro žádný, ale i ten ví, že ve městě hlad je. Jednotliví lidé hledají potravu. Když se podíváte z okna, tak vidíte lidi dobývat se do zavřených obchodů a nebo jiným způsobem si získávat potravu. (Jev - paralelní chování). Objeví se nová zpráva, že na starém předměstí je nový obchod, který je plný chleba. Hromada lidí vtrhne do obchodu a vyrabuje ho (jev - kolektivní chování). Ostatní lidé toto chování považují za neakceptovatelné a snaží se donutit magistrát města, aby s tím něco dělal. Uspořádají demonstraci, všichni budou mít transparenty, stejnou čepici s nápisem “jídlo pro všechny”. S těmito hesly vzniká ideologie. Nakonec lidé donutí magistrát reagovat. Vznikne nový odbor distribuce potravin. Začne mít velké pravomoce, velký politický vliv i vliv na náboženství. Nakonec se odbor distancuje od lidí, politiky i náboženství a stává se samostatnou institucí.

To všechno jsou hnutí nového věku.

Hlad = nápor a touha po subjektivním náboženství. Dnes lidé mají hlad po náboženství, i když tomu náboženství neříkají. I ti, co nemají hlad cítí, že ve společnosti je. Hledači - kupují si knihy, chodí na semináře, účastní se internetových diskuzí.
společenské hnutí - hnutí nesoucí ideologii, touhu po změně

Distancovaní


Reiki


Západní esoterismus

Pozorování - 13.3. 11:3O

Vývoj


Theosofická společnost

„Naším prvním cílem je vytvořit jádro celosvětového Bratrství a Lidství bez rozlišování rasy, barvy pleti a vyznání; naším druhým cílem je podpořit studium árijských a jiných spisů stejně jako náboženství a věd celého světa a ukázat důležitost starobylé asijské literatury, a zejména bráhmanistické, buddhistické a zoroastrické filosofie; naším třetím cílem je do hloubky a ze všech možných stran prozkoumat skrytá tajemství Přírody, a zvláště pak psychické a spirituální síly skryté v člověku.“

- J. P. B., Klíč k theosofii, 1889