Kinematika

[Edit]

Vp=st[m.s1]V_p = \frac{s}{t} [m.s^{-1}] Vp=δsδt[m.s1]V_p = \frac{\delta s}{\delta t} [m.s^{-1}]
Graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrného pohybu Graf velikosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase
Graf závislosti dráhy na čase pro rovnoměrného pohybu Velikosti rychlosti rovnoměrného pohybu na čase
s=v.ts=s0+v.ts=v.(tt0)\begin{align*} s &= v.t\\ s &= s_0 + v.t\\ s &= v.(t-t_0) \end{align*}
Graf dráhy rovnoměrného pohybu při počáteční dráze s0s_0 Graf rovnoměrného pohybu začínajícím v čase t0t_0
Graf dráhy rovnoměrného pohybu při počáteční dráze Graf rovnoměrného pohybu začínajícím v čase
Graf rovnoměrně zrychleného pohybu Graf rovnoměrně zpomaleného pohybu
Graf rovnoměrně zrychleného pohybu Graf rovnoměrně zpomaleného pohybu
s=12a.t2s = \frac{1}{2}a.t^2
Graf dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu
Graf dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu
s=v0.t+12a.t2s = v_0.t + \frac{1}{2}a.t^2
Graf znázornění dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou počáteční rychlostí Graf znázornění dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu s nenulovou počáteční rychlostí
Graf znázornění dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu s nulovou počáteční rychlostí Graf znázornění dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu s nenulovou počáteční rychlostí