Úvod do umělé inteligence (WIP)

[Edit]

Agenti

action=arg maxaE(utility(p,a))\text{action} = \argmax_{a} \mathrm{E}(\mathrm{utility}(p,a))

Prostředí

Reflexivní agent

Reprezentace stavů

Problem solving agent

Formulace problému

Vyhledávací strom

  1. Vložíme kořen do frontieru
  2. Vybereme uzel podle z frontieru pomocí vyhledávací strategie
  3. Expandujeme uzel
  4. Opakujeme, dokud nenarazíme na cíl

Informované (heuristické) vyhledávací algoritmy

Heuristika

CSP - constrain satisfaction programming

příklad:
Šachovnice N×NN\times N, chceme rozmístit NN královen, tak aby se neohrožovaly.

Forward checking

SCP problem

Věta

Pokud je problém ii-konsistentní i=1n\forall i = 1\ldots n, kdy nn je #\# proměnných, potom ho můžeme řešit bez backtrackingu.

VLP (SAT)

Knowledge-base agent

Definice

Model MM je model sentence α\alpha, pokud α\alpha je true v MM

MM - ohodnocení proměnných

Řešení formulí

Plánování

Situation calculus

Klasické plánování