Seminář o TeXu (WIP)

[Edit]

Úvod

Primitiva

 1. Primitiva - nejhlubší funkce texu
 2. plainTeX - sbírka základních maker
 3. Latex (pozor je potvora a předefinovává plaintex makra), Context, OPmac

Zalamování řádků

Kde se může lámat řádek

Jak funguje zalamování řádků

badness

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jednotky

Rozměry pružných věcí

Algoritmus na zarovnávání řádků

1. spočítáme rozměry a roztažnosti
2. deformujeme glue
3. určíme zbylé rozměry (výška řádku)
4. spočítat badness
     max(10000,100(deformacepruzˇnost)3)\max\left(10000, \lceil 100 \cdot \left(\frac{\text{deformace}}{\text{pružnost}}\right)^3 \rceil\right)

Vertikální zarovnávání

Vznik horizontálního seznamu

Užitečná makra

Fonty

Fontdimen

 1. sklon
 2. standardní mezera
 3. standardní roztažnost
 4. standardní stlačitelnost
 5. em
 6. ex
 7. extra mezera

Plainové sfcodes

 1. \discretionary
  • \- explicitní discretioanry - vkládá \hyphenchar - znak ve fontu na dělení slov
 2. \hyphenation{nej-vět-ší}
 3. patterns .ne1

Vertikální seznam


Staré poznámkyVnitřní registry

Dělí se na zabudované a uživatelské. Typ má registry 0 až 255.

Typy:

Alokace registrů

Boxové registry

Mohu obsahovat:

Příklady:

Použití:

Aritmetika


Stránkový zlom

Vertikální seznam:

Non-discardeble Discardeble
box glue
linka kern
odkaz na insert penalta
mark  
unhactsit (\special, \write)  

Místa zlomu

Cost

1.

b<p10000q<10000b < \infty \land p \leq -10000 \land q < 10000

2.

b<p(10000,10000)q<10000b < \infty \land p \in (-10000, 10000) \land q < 10000

3.

b=10000(underfull)ostatnıˊ konecˇneˊ jako v 2b = 10000 \text{(underfull)} \land \text{ostatní konečné jako v 2}

4.

Vsˇe ostatnıˊc:=\text{Vše ostatní: } c:= \infty

Tabulky