Literární epochy, směry, proudy a hnutí

[Edit]

Antika


Středověk
Renesance a HumanismusBaroko


Klasicismus


Osvícenství


Preromantismus


Romantismus


RealismusNaturalismus


Moderna

Impresionismus

Symbolismus

Dekadence


Modernismus a Avantgarda

Expresionismus

Dadaismus

Surrealismus

Futurismus

Poetismus


Existencionalismus
Socialistický realismus


Magický realismus


Absurdní drama


Postmodernismus