Logické výrazy

[Edit]
[EN/CZ]

Legenda

Operace Značení Slovní reprezentace
Negace ¬\negA ; A’ ne A
Konjunkce A \land B A a B
Disjunkce A \lor B A nebo B
Implikace A     \implies B jestliže A, pak B
Ekvivalence A     \iff B A právě tehdy, když B

Tabulka hodnot

A B ¬\negA A \land B A \lor B A \Rightarrow B A \Leftrightarrow B
1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1
    Negation Conjuncion Disjunction Implication Equivalence

Negace

Výrok Negace výroku
A \land B ¬\negA \lor ¬\negB
A \lor B ¬\negA \land ¬\negB
A     \iff B (A \lor B) \land (¬\negA \lor ¬\negB)
A     \implies B A \land ¬\negB