Antigama, Redemptor, Shodan

Shodan

Video is licensed under CC-BY 4.0

Redemptor

Video is licensed under CC-BY 4.0
Video is licensed under CC-BY 4.0
Video is licensed under CC-BY 4.0

Antigama

Video is licensed under CC-BY 4.0
Video is licensed under CC-BY 4.0
Video is licensed under CC-BY 4.0
Video is licensed under CC-BY 4.0

Děkuji mému kamarádovi Tiborovi za pořízení záběrů.